Inhalt anspringen

Pressemeldung – 22.05.2020

Aktualizacja z dn. 22.05.2020: najważniejsze informacje w skrócie

Korona krizi devam ediyor; sizin için buradayız ayrıca 25 Mayıs 2020 itibariyle artık bizzat buradayız!

Wciąż trwa kryzys związany z koronawirusem – Nadal pozostajemy do Państwa dyspozycji, od 25.05.2020 również osobiście!

Pandemia koronawirusa będzie nam towarzyszyć jeszcze przez długi czas. Agencja Pracy Wuppertal również dostosowuje swoje metody pracy do aktualnej sytuacji. W związku z tym od 25 maja 2020 roku ponownie możliwe są wizyty osobiste w agencji, jednak tylko po uprzednim umówieniu terminu i z zastrzeżeniem przestrzegania surowych środków bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie zakażeniom. We wszystkich budynkach Agencji Pracy obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Chcemy zminimalizować ryzyko zakażenia naszych pracowników i klientów oraz wyeliminować wszelkie niepotrzebne kontakty osobiste. Prosimy o zrozumienie – nadal będziemy się skupiać przede wszystkim na konsultacjach telefonicznych, a spotkanie osobiste proponować w indywidualnych przypadkach, gdy będzie to konieczne.

Wszystkie sprawy związane z pomocą finansową (przyznaniem świadczeń) zgodnie z SGB II mogą i powinny być załatwiane w miarę możliwości telefonicznie, mailowo lub w formie pisemnej. Jeśli potrzebują Państwo osobistej rozmowy w pilnej sprawie, należy się zwrócić do przypisanej do Państwa osoby kontaktowej i ustalić termin spotkania.

Również w czasie kryzysu wywołanego koronawirusem chcielibyśmy zapewnić Państwu jak najlepsze wsparcie w kwestiach dotyczących kształcenia, pracy i kwalifikacji zawodowych. Początkowo będziemy realizować naszą ofertę usług doradczych w pierwszej kolejności w formie telefonicznej, a następnie stopniowo rozszerzać doradztwo osobiste w naszej siedzibie. Jeśli potrzebują Państwo rozmowy osobistej, prosimy o umówienie terminu spotkania. Jeśli otrzymają Państwo zaproszenie na osobiste spotkanie, decyzja o jego przyjęciu należy do Państwa. Wyrażenie zgody na spotkanie jest dobrowolne – nie muszą się Państwo obawiać żadnych przykrych konsekwencji.


Ihre Kontaktmöglichkeiten - so erreichen Sie uns!

Sie können uns telefonisch, per Mail, per Fax und per Post erreichen. Bitte beachten Sie dabei folgende wichtige Hinweise:

E-mail

Jeśli to możliwe, wszystkie wnioski, zaświadczenia lub podania należy przesyłać drogą e-mailową. Należy je wysyłać na adres e-mailowy danej placówki (patrz niżej), a nie na adres osoby kontaktowej przypisanej do Państwa. W razie choroby pracownika sprawy wysłane na jego adres e-mailowy nie będą mogły zostać załatwione. Dokumenty do dostarczenia można na przykład sfotografować telefonem komórkowym. Należy zadbać o to, by pliki były dobrej jakości, a dokumenty można było bez problemu odczytać. W naszych aktach elektronicznych mogą znajdować się tylko pliki w formatach PDF i JPEG. W celu uniknięcia opóźnień podczas przetwarzania prosimy o przesyłanie plików w podanych wyżej formatach. Tu można znaleźć wiele wniosków do pobrania, które następnie można wypełnić i przesłać do nas jako pliki.

Kontakt telefoniczny

Jesteśmy dla Państwa dostępni pod telefonem. Każda porada, której wcześniej udzielano osobiście, czy to w recepcji w związku ze złożeniem nowego wniosku, czy w odniesieniu do danej sytuacji zawodowej, może być teraz udzielona drogą telefoniczną. jest to porada pełnowartościowa, zastępująca kontakt osobisty. Wydłużyliśmy dla Państwa czas dostępności i zwiększyliśmy możliwości dotyczące obsługi naszych telefonów. Jesteśmy dostępni w standardowych godzinach urzędowania, tzn. od poniedziałku do środy w godzinach od 8.30 do 16.00. W czwartki jesteśmy dostępni telefonicznie do godziny 17.30, a w piątki do godziny 12.30.

Tu znajdują się numery telefonów osób kontaktowych przypisanych do Państwa.

Jeśli z powodu dużej liczby połączeń przychodzących nie będą Państwo mogli się z nami skontaktować, oddzwonimy do Państwa najpóźniej w następnym dniu roboczym. Mogą Państwo na nas polegać.

Można także dzwonić na naszą infolinię pod numer 0202-747630.

Poczta

Oczywiście, dokumenty można do nas przesłać także pocztą lub wrzucić osobiście do skrzynki na listy w danej placówce. Tego sposobu prosimy jednak używać tylko wtedy, gdy niemożliwe jest dostarczenie dokumentów formie elektronicznej, tzn. drogą e-mailową. Przetwarzanie dokumentów papierowych nie odbywa się tak szybko jak wtedy, gdy są dostarczane pocztą elektroniczną, gdyż dostarczone nam dokumenty papierowe musimy najpierw zeskanować. Prosimy o wyrozumiałość, jako że w obecnej sytuacji nie możemy odbierać przesyłek osobiście. Dla Państwa bezpieczeństwa oraz dbając o zdrowie naszych pracowników unikamy niepotrzebnego kontaktu z innymi osobami.

Ważna informacja: Obecnie obserwujemy wydłużenie terminów dostawy poczty (do 10 dni). W celu przyspieszenia procesu opracowywania Państwa wniosków prosimy o dostarczanie dokumentów w miarę możliwości pocztą elektroniczną.

Hier finden Sie die Kontaktdaten Ihrer Geschäftsstelle

Przyznawanie świadczeń

Wskazówki dotyczące składania nowych wniosków

Jeśli chcą Państwo złożyć nowy wniosek o świadczenia na podstawie SGB II, proszę do nas zadzwonić lub skontaktować się z nami drogą e-mailową. Niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem (jak najszybciej, najpóźniej w następnym dniu roboczym) i omówimy z Państwem dalszy sposób postępowania. Nie muszą Państwo stawiać się w placówce osobiście w celu identyfikacji. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku zostaną Państwu dostarczone pocztą. Dodatkowo nasz pracownik przeprowadzi z Państwem dwie szczegółowe rozmowy telefoniczne. Bardzo ważne jest dla nas, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem za pośrednictwem podanych przez Państwa mediów. Szczególnie ważne dla szybkiego rozpatrzenia Państwa wniosku są telefoniczne spotkania konsultacyjne i prosimy o dotrzymywanie ich terminów.

Wskazówki dotyczące wniosków o przedłużenie zapomogi

Po wygaśnięciu okresu, na który udzielono zapomogi, należy złożyć wniosek o przedłużenie świadczeń. Otrzymają go Państwo w odpowiednim czasie przed upływem terminu okresu, na który przyznano zapomogę. Wniosek można także pobrać tutaj. Wypełniony wniosek proszę dostarczyć pocztą lub drogą e-mailową. Można także zrobić zdjęcie dokumentu i wysłać go drogą e-mailową. Jeśli nie mogą Państwo znaleźć wniosku, istnieje możliwość zawnioskowania o przedłużenie zapomogi w standardowym podaniu. W dokumencie takim oprócz wniosku powinny znaleźć się następujące dane: państwa imię i nazwisko, adres, numer grupy zaszeregowania, podpis oraz informacje o ewentualnej zmianie stanu cywilnego lub sytuacji ekonomicznej.

Wskazówki dotyczące przypadków szczególnych

Jeśli znajdują się Państwo z sytuacji kryzysowej bez możliwości wyjścia, prosimy o telefon. Na pewno wspólnie znajdziemy rozwiązanie. W razie potrzeby istnieje też możliwość odbycia osobiście krótkiej rozmowy w placówce.


Integracja zawodowa

Porady dotyczące Państwa sytuacji zawodowej

Od czasu nastania pandemii koronawirusa wszystkie osobiste rozmowy doradcze dotyczące integracji zawodowej prowadziliśmy wyłącznie przez telefon. Naszym celem jest bowiem być do Państwa dyspozycji w każdym momencie i zapewnić Państwu jak najlepsze wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z kształceniem, pracą i kwalifikacjami zawodowymi. Początkowo nadal będziemy realizować naszą ofertę usług doradczych w pierwszej kolejności w formie telefonicznej, aby zminimalizować ryzyko zakażenia i nie narażać Państwa zdrowia.

Od 25.05.2020 r. przywracamy jednak możliwość osobistego spotkania – w indywidualnych przypadkach i przy zachowaniu surowych zasad higieny i bezpieczeństwa.

Spotkania osobiste tylko po umówieniu terminu i tylko w maseczce zakrywającej usta i nos

Aby mieć możliwość kontroli ruchu interesantów, wizyty osobiste są możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu. Podczas spotkania osobistego będą Państwo potrzebować maseczki zasłaniającej nos i usta. Jeśli nie posiadają Państwo odpowiedniej maseczki, otrzymają Państwo maseczkę jednorazową na miejscu.

Wizyta osobista jest dobrowolna

Jeśli otrzymają Państwo zaproszenie na rozmowę doradczą, nie mają Państwo obowiązku uczestniczyć w spotkaniu. Oznacza to, że jeśli zdecydują się Państwo nie brać udziału w osobistym spotkaniu, nie spowoduje to żadnych przykrych konsekwencji finansowych. Nie muszą się Państwo obawiać żadnych sankcji. Będziemy jednak wdzięczni, jeśli zdecydują się Państwo na odbycie spotkania w formie telefonicznej. Chcielibyśmy w spokoju omówić z Państwem kolejne kroki w ramach Państwa drogi zawodowej.

Wydarzenia integracyjne i targi pracy

Aby zapewnić naszym klient(k)om jak najlepsze wsparcie w różnych sytuacjach życiowych, Agencja Pracy Wuppertal przygotowywała w interesie publicznym wiele ofert wydarzeń i targów pracy.

Pandemia koronawirusa w znacznym stopniu wpłynęła również na te oferty. Państwa zdrowie jest najważniejsze, dlatego w połowie marca wszystkie targi pracy zostały odwołane, aby uniknąć wszelkich zbędnych kontaktów osobistych.

Podmioty realizujące nasze działania integracyjne wspólnie z nami sprawdzały, które oferty wsparcia mogą zostać utrzymane w alternatywnej formie. Tutaj można było stosunkowo szybko przestawić się na obsługę telefoniczną, pocztową i online, dzięki czemu znane Państwu osoby kontaktowe nadal pozostają do Państwa dyspozycji. 

Od początku maja sprawdzamy – wspólnie z naszymi podmiotami docelowymi – możliwości stopniowego przywracania „bieżącego” (chociaż z niewielkimi zmianami) funkcjonowania naszej bogatej oferty. Zawsze pod kontrolą: Państwa zdrowie i przestrzeganie przepisów władz sanitarnych. 

Ważne: Państwa udział w wydarzeniach i targach pracy po ich wznowieniu będzie całkowicie dobrowolny. Nie muszą się Państwo obawiać żadnych sankcji, jeśli nie będą Państwo chcieli w nich uczestniczyć.


Linia kryzysowa ds. koronawirusa

Jeśli chcą Państwo porozmawiać z lekarzem lub psychologiem o swoich obawach, mogą Państwo zadzwonić na linię kryzysową ds. koronawirusa. Gwarantujemy poufność i anonimowość. Usługa jest dla Państwa bezpłatna i świadczona w imieniu Agencji Pracy Wuppertal przez firmę bit gGmbH.

Erläuterungen und Hinweise

Bildnachweise

 • Stadt Wuppertal
 • Stadt Wuppertal
 • Stadt Wuppertal
 • Stadt Wuppertal
 • Stadt Wuppertal
 • Stadt Wuppertal
 • jobcenter.wuppertal.de
 • pixabay.com
 • Jobcenter Wuppertal
 • Jobcenter Wuppertal
 • pixabay.com
 • pixabay.com
 • pixabay.com
 • pixabay.com

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Seite Cookies verwendet.

Datenschutzerklärung DSGVO
Seite teilen